Projekt, Krav & IT

Konsulttjänster för ditt företag

Projektledning

 • Går ditt projekt inte så bra som du vill?
 • Funderar du på att starta ett projekt, men vill ha råd och tips?
 • Vill du utbilda dina medarbetare i projektarbete och projektledning?

Vår projektledningsspecialist hanterar både små och stora uppdrag

Inte säker på vad du behöver eller vad det kan kosta?

 • Kontakta oss! 
 • Vi tar inget betalt för arbetet vi gör tillsammans för att lista ut vad som kan ge mest värde till just din organisation

Critical Chain - en prestationshöjare för alla projekt

Critical Chain Project Management (CCPM), är något annat är "Critical Path Method".

Syftet var att adressera många av de värsta problemen med traditionell projektledning. 

CCPM skapades av Dr. Eliyahu M. Goldratt och är baserat på Goldratt's "Theory of Constraint", vilket är en banbrytande filosofi för hur man kan driva och kontinuerligt förbättra en organisation.

CCPM introducerar tekniker som är enkla att använda och som löser många av de inneboende problemen med traditionell projektledning.

Fullt implementerad så kortar CCPM projekttid, samtidigt som projektmedlemmarna känner sig mindre stressade och samtidigt som kvaliteten bibehålls eller förbättras.

Våra tjänster inom Critical Chain

Vi både lär ut Critical Chain och driver projekt enligt Critical Chains projektstyrningsmodell.

Vi kan göra allt från en-timmes presentationer med översikt av koncepten till att leda stora och små projekt.

Ring gärna +34 681 63 45 17 eller använd kontaktformuläret för att lära mer om utbildning och implementation av Critical Chain i dina projekt.

Se också våra andra tjänster och paket inom projektledning och kravhantering längre ner.

Bra länkar för att få en första förståelse för Critical Chain

Theory of Constraint basics on the founder's web site

Short intro to Critical-Chain on the founder's web site

Critical Chain on Wikipedia


Tjänster & paket inom Projektledning

Projektledning

 • Projektledning av hela projekt
 • Project health check up: "var är vi och vart ska vi gå härnäst"
 • Implementation av föreslagna förbättringsmöjligheter
 • Projektstöd på timbasis
 • Projektledare, certifierad: PMP av PMI.org, Scrum Master av Softhouse och PM i PPS av Tieto

Utbildningspaket 

 • Critical Chain Project Management - magi för alla projekt!
 • Projektledning översikt & nyckelbegrepp
 • Vad är ett projekt? Vad är inte ett projekt?
 • Olika projektmetodiker - när ska du använda vilken?
 • Viktiga faktorer för succé med projektarbete
 • Agile vs. waterfall (?)
 • Agila arbetsmetoder:
  * i löpande verksamhet
  * i produktutveckling
  * i projekt
 • Riskhantering

Analyspaket

Projektdoktor

 • Analysera ditt projekt
 • Hitta områden för förbättring
 • Intervjua intressenter
 • Gå igenom dokumentation
 • Resultat: Rapport med rekommendationer och den nytta de uppskattas ge

Skapa planer och projekt dokumentation

 • Projektdirektiv / initiering
 • Projektplan
 • Riskhanteringsplan 

Kravhantering

 • Att ha begripliga, entydiga och korrekta krav är kritiskt för att säkerställa att systemet som du är på väg att bygga eller köpa in lever upp till förväntningarna.

 • Vår kravhanterare är certifierad Requirements Engineer av IREB / REQB och har en passion för att upptäcka en organisations verkliga behov.

Vi hjälper till att ta reda på vilka behov som kommer att leda till det största affärsvärdet om de uppfylls.

 • Vi kan arbeta med er organisation på olika sätt:
 • Utbilda medarbetarna
 • Öka kvaliteten i era existerande krav
 • Ge råd om best practices och områden där ni kan förbättra er
 • Ge råd om vilka kravhanteringssystem att implementera
 • Leda hela kravhanteringsprocessen:
 • Få fram, dokumentera, förbättra, verifiera och överlämna krav


IT tjänster

 • Hantera upphandling av nya IT system:
 • Dokumentera era krav
 • Skapa offertförfrågan
 • Granska offerter
 • Ge råd om best practices för implementation och utrullning